AKUTNÍ INFARKT

Úvod

Pro optimální funkci srdečního svalu (myokardu) je nutné jeho správné zásobování živinami a kyslíkem. Při ischemické chorobě srdeční (ICHS) dochází k nedokrvení (ischemii) myokardu vlivem chorobného procesu v cévách (koronárních tepnách), které myokard zásobují. Nejčastější příčinou ischemie je aterosklerotický plát, který vzniká postupným ukládáním tuku a dalších částic do stěny koronární tepny a způsobí její zúžení (stenózu).

Rizikové faktory

Některé rizikové faktory ICHS nemůžeme ovlivnit – k nim patří mužské pohlaví, věk nad 45 let u mužů a nad 55 let u žen a pozitivní rodinná anamnéza – přítomnost ICHS u příbuzného prvního stupně, muže do 55 a ženy do 65 let. K ovlivnitelným rizikovým faktorům patří kouření cigaret, hypertenze (vysoký krevní tlak), diabetes mellitus (cukrovka), nadváha a nedostatek tělesné aktivity.

Formy ICHS

Akutní infarkt myokardu

Infarkt myokardu (IM) je akutní formou ICHS. Dochází při něm k odumírání myokardu následkem akutního uzávěru koronární tepny krevní sraženinou, která vznikla na poškozeném povrchu aterosklerotického plátu.

Příznaky

Hlavním příznakem IM je bolest na hrudi. V typickém případě se objevuje plošně za hrudní kostí, bývá tlaková, pálivá, svíravá a může vyzařovat do spodní čelisti, levé horní končetiny, mezi lopatky nebo i nadbřišku. Bolest může vzniknout v klidu nebo neustoupí po přerušení vyvolávající činnosti, trvá déle než dvacet minut a nereaguje na podání nitrátu. Současně se mohou objevit další příznaky jako dušnost, nevolnost a zvracení, slabost, pocení, závrať, a strach o život. Tyto příznaky nemusí být vždy vyjádřeny všechny a může se stát (zejména u pacientů s diabetem), že IM proběhne i zcela asymptomaticky.

Co dělat při podezření na IM

Akutní infarkt myokardu je závažný, život ohrožující stav, proto je při podezření na něj třeba ihned volat 155 – rychlou záchrannou pomoc.

Diagnostika a léčba IM

Pokud se podezření na IM potvrdí, pacientovi jsou podány léky rozpouštějící krevní sraženinu a je transportován přímo do specializovaného kardiocentra. Během transportu je v kardiocentru svolán katetrizační tým a připraven katetrizační sál, takže lze ihned po příjezdu pacienta začít s invazivní léčbou – selektivní koronarografií a dle výsledku perkutánní koronární intervencí (PCI).