JAK DLOUHO BUDU ČEKAT NA VÝKON

Čekací doby na provedení výkonu

Čekací doby na výkon se snažíme maximálně zkracovat s ohledem na povahu vyšetření a jeho indikaci. Pacienty s akutním koronárním syndromem vyšetřujeme v emergentním (ihned) režimu nebo urgentním (do 24-48hod), elektivní pacienty do 14 dnů. Nekoronární intervence jsou v naprosté většině případů neakutní a termín zákroku očekávejte do 2 měsíců (platí zejména o uzávěru septa síní a otevřeném foramen ovale).

Na našem pracovišti se snažíme být flexibilní a zkracujeme čekací doby v den výkonu tím, že objednáváme pacienty na určitou hodinu. Nicméně kvůli přednostnímu zabezpečení péče o akutní pacienty s infarktem myokardu nebo neplánovanému prodloužení trvání výkonu může dojít k časové prodlevě, tedy objednací časy nemusí odpovídat skutečnosti. Děkujeme za pochopení.