KORONAROGRAFIE

Na základě Vašich potíží a dosud provedených klinických vyšetření Vás ošetřující lékař odeslal na naše pracoviště k provedení koronarografie. Jedná se o vyšetření, při kterém intervenční kardiolog zobrazí věnčité (koronární tepny) a které u Vás definitivně vyloučí nebo potvrdí přítomnost ischemické choroby srdeční (zúžení či uzávěr některé z koronárních tepen).

Vyšetření se provádí při plném vědomí, pouze v místním znecitlivění místa vstupu (vpichu) do tepenného řečiště. Tímto vstupem je nejčastěji tepna na pravém zápěstí (pravý radiální přístup) nebo v pravém třísle (pravý femorální přístup). Méně často využívanými přístupy jsou např. levý radiální či levý femorální. Do tepny na zápěstí (resp. v třísle) se zavede krátký zavaděč, kterým katetrizující lékař následně pod kontrolou rentgenu zavede diagnostické cévky (katetry) do ústí koronárních tepen. Do koronárních tepen je následně vstřikována rentgen-kontrastní látka a dojde k zobrazení koronárního řečiště.

Na základě tohoto vyšetření lékař doporučí další vhodný postup. V případě nálezu významného postižení koronárních tepen je řešením buď ošetření pomocí balonkové angioplastiky s implantací koronárního stentu (nejčastější označované jako perkutánní koronární intervence – PCI, z angl.). Pokud je nález významný, ale nevhodný k ošetření pomocí perkutánní intervence, řešením může být také srdeční operace – tzv. aortokoronární bypass. V tom případě zde vyšetření končí a Vaše nálezy budou následně konzultovány s kardiochirurgem, případná operace se pak provádí na spolupracujícím www.cktch.cz. V případě možnosti řešení pomocí angioplastiky lze tento zákrok většinou provést během jednoho výkonu bezprostředně po koronarografii. Více o balónkové angioplastice se dozvíte zde.