KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ

Příprava na katetrizační uzávěr ouška levé síně

Před indikací tohoto výkonu požadujeme ambulantní kontrolu v naší Ambulanci intervenční kardiologie, pověřený lékař dr Poloczek. Na kontrolu si pacient přinese kompletní dokumentaci, která zdůvodňuje indikaci trvalé preventivní antikoagulace a také popis jejich nežádoucích účinků/komplikací znemožňující její trvalé užívání. Zde se rozhodne o eventuelní intervenci, po dohodě s pacientem.

Výkon není možné provést, pokud je v oušku levé síně přítomen trombus. Je tedy nutné provedení jícnové echokardiografie do 48hodin před zákrokem, zajistíme v ambulanci. Stejně tak je jícnové ECHO prováděno během intervenčního výkonu.

Samotný zákrok provádíme přes femorální žílu nejčastěji z pravého třísla. Prosíme požádejte pacienta o vyholení této krajiny. Jedná se o vyšetření s kontrastní látkou, viz Speciální příprava před vyšetřením kontrastní látkou - doporučení. Pacient je přijímán ráno den před výkonem cestou stacionáře. Pokud nebylo provedeno jícnové ECHO, provede se nyní na klinice, pacient bude poučen o nutnosti lačnění.

S sebou si přinese:

  • Kompletní lékařskou zprávu z naší ambulance
  • Výsledky odběrů biochemie (ionty, urea, kreatinin, jaterní testy, glykémie nutné, lipidogram s výhodou), krevního obrazu (ery, leuko, trombo, Hb) do 3 týdnů před výkonem, koagulace v případě krvácivých projevů.
  • U žen ve fertilním věku odběr HCG

Pacientovi den před výkonem zahajte užívání clopidogrelu 8tbl a kyseliny acetylsalicylové 400mg, dále po výkonu zpravidla pokračuje udržovací dávka 3 měsíce 1tbl denně oba léky, další 3 měsíce jen ASA 100mg denně.