VASODILATAČNÍ TESTY

Vasodilatační testy

Tento test je možné objednat po konzultaci s lékařem Ambulance vrozených vad (vedoucí lékař dr Zatočil) nebo lékařem Ambulance plicní hypertenze (dr Felšoci) na naší klinice. Test zahrnuje pravostrannou katetrizaci (viz odkaz Pravostranná srdeční katetrizace) a kontinuální intravenózní podávání vazodilatancia do periferní žíly nebo aspiraci oxidu dusnatého.