Ordinář pro intervenční kardiologii, přednosta IKK

Doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI

Doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI ukončil studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (dříve University J. E. Purkyně) v roce 1990 a nastoupil na Interní oddělení NsP Blansko do funkce sekundárního lékaře a poté i zástupce vedoucího JIP. Od r. 1993 dosud pracuje na Interní kardiologické klinice FN Brno a v r. 1994 spoluzaložil Program invazivní a intervenční kardiologie FN Brno, který od té doby vede. Od r. 2003 založil program strukturálních intervencí FN Brno u dospělých a později i u dětí. Je autorem nebo spoluautorem více než 90 publikací a 5 odborných knih a národním koordinátorem řady výzkumných projektů.

Od roku 2020 působí jako předseda Výboru PS Intervenční kardiologie České kardiologické společnosti. Působil jako člen nejužšího vedení Evropské asociace PCI (EAPCI), 2012 chairman evropské iniciativy EAPCI/EuroPCR, Stent for Life, člen American Heart Association, Fellow Evropské kardiologické společnosti (FESC) a Severoamerické intervenční společnosti (FSCAI). Je co-editorem časopisu Intervenční akutní kardiologie, členem redakční rady časopisů Cor et Vasa a Advances in Interventional Cardiology a recenzentem řady odborných časopisů včetně American Journal of Cardiology, European Journal of Cardiovascular Imaging, Eurointervention a PLoS One. Od roku 2019 vede Interní kardiologickou kliniku FN Brno v pozici přednosty kliniky.