FIBRILACE SÍNÍ

Fibrilace síní

Fibrilace síní je jednou z nejčastějších poruch srdečního rytmu – arytmií. Při tomto onemocnění se srdeční síně místo pravidelných koordinovaných stahů pouze mihotají. Je porušena jejich čerpací funkce, krev z nich odtéká pomalu a může se v síních dokonce srazit. Vzniklá sraženina pak může ze srdce vycestovat, a pokud se dostane do mozku, způsobí zde cévní mozkovou příhodu. Dále arytmie způsobuje rychlou srdeční akci, což může vést k vyčerpání srdce a zhoršení jeho funkce – srdečnímu selhání.

Rizikové faktory

Vyšší riziko vzniku fibrilace síní mají nemocní s vysokým krevním tlakem (hypertenzí), s ischemickou chorobou srdeční, srdečním selháním nebo chlopenní vadou. Ve dvaceti procentech případů však arytmie vzniká na jinak zdravém srdci.

Příznaky

Nejčastějším příznakem je pocit rychlého, nepravidelného bušení srdce, dušnost a horší tolerance námahy. Někteří nemocní však žádné příznaky nepozorují a arytmie je u nich diagnostikována náhodně. V horším případě pak může být prvním projevem arytmie vznik cévní mozkové příhody nebo rozvoj srdečního selhání.

Formy fibrilace síní

Fibrilace síní má více forem. Zejména v počátcích onemocnění může po svém vzniku v odstupu minut až hodin sama přestat – hovoříme o záchvatovité, paroxysmální formě. S postupujícím onemocněním se záchvaty stávají častější a trvají déle. Pokud arytmie sama neskončí a je nutné jí přerušit farmakologickou nebo elektrickou kardioverzí hovoříme o perzistentní fibrilaci síní. Poslední formou je permanentní fibrilace síní, kterou již přerušit nelze.

Diagnostika

První podezření na arytmii získá lékař při nálezu nepravidelného tepu. Definitivní diagnóza je pak stanovena pomocí EKG. Další možností je delší, obvykle 24 hodinová kontinuální monitorace EKG pomocí elektrod napojených na malý přenosný přístroj - EKG holter. Takto můžeme zachytit i krátké, pacientem nevnímané úseky fibrilace síní.

Léčba

Při léčbě se soustředíme na dva hlavní cíle – zabránění vzniku samotné fibrilace síní a zamezení vzniku krevní sraženiny.

K zabránění vzniku a ke zrušení fibrilace síní můžeme použít léky – tzv. antiarytmika. Pokud nezabírají, je další možností elektrická kardioverze – elektrický výboj aplikovaný v celkové anestezii, který fibrilaci síní zruší. Další možností je provedení katetrizační ablace – velmi složitého výkonu, který spočívá v odstranění fibrilace síní aplikací elektrické energie katetry zavedenými do srdce přes velké cévy v tříslech. Ke zvýšení účinku jsou často výše uvedené metody kombinovány.

K zamezení vzniku krevní sraženiny slouží ředění krve – antikoagulační terapie. Lze použít warfarin nebo další modernější preparáty. Nežádoucím účinkem antikoagulační terapie je zvýšená náchylnost ke krvácení, která je u některých pacientů tak vysoká, že antikoagulační terapii nemohou užívat. Řešením je pro ně katetrizační uzávěr ouška levé síně – místa v levé síni, kde krevní sraženina vzniká nejčastěji.