KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ

Katetrizační uzávěr ouška levé síně

    Ouško levé síně je jakýmsi „slepým střevem“ vycházející z levé síně. Je místem vzniku více než 90% krevních sraženin u pacientů s onemocněním srdeční arytmií nazývanou fibrilace síní (mihotání síní). Tyto sraženiny mohou při uvolnění ucpat (embolizovat) jakoukoli tepnu. Pokud je touto tepnou mozková arterie , je následkem vznik cévní mozkové příhody. K prevenci vzniku krevních sraženin v srdečních oddílech se používají léky na ředění krve (nejčastěji kyselina acetylsalicylová nebo Warfarin). Při nemožnosti užívat Warfarin případně novější typy léků na ředění krve např. při zvýšeném riziku krvácení nebo pokud léčba není dostatečná (dochází k opakování mozkových příhod) je indikován uzávěr ouška levé síně pomocí katétrové techniky. Při srovnání prevence mozkových příhod léčbou Warfarinem se ukázala léčba uzávěrem ouška levé síně srovnatelná. Pacienti jsou k zákroku indikováni pokud srdeční arytmie nemůže být „vyléčena“ např. tzv. radiofrekvenční ablací nebo není udržen normální srdeční rytmus pomocí léků (antiarytmika).
    Před uzávěrem musí být vyloučena pomocí jícnového ultrazvuku přítomnost krevní sraženiny (trombus) v oušku levé síně, toto provádíme většinou den před výkonem. Samotný závěr ouška levé síně se provádí při vědomí, pouze v lokální anestezii (znecitlivění) v pravém třísle. Vpich se provádí do femorální žíly. Do periferní žíly jsou podány léky pro zklidnění pacienta a prevence bolesti, také léky na ředění krve (Heparin). Výkon se provádí pod kontrolou jícnového ultrazvuku, který se zavádí před provedením tzv. transeptální punkce. Katétr, kterým je okludér (lidově zátka) ucpávající ouško levé síně prochází z dolní duté žíly do pravé síně, poté přes mezisíňovou přepážku do levé síně. K proniknutí z pravé síně do síně levé se používá tzv. transeptální punkce – speciálně upravenou dlouhou jehlou a katétrem, vše pod ultrazvukovou kontrolou. Transeptální punkce je pro pacienta nebolestivá. Po správném umístění okludéru v oušku levé síně a zkoušce stability je okludér od zaváděcího drátku odpoután. Pacient užívá po výkonu léky na ředění krve – 3 měsíce kyselinu acetylsalicylovou a clopidogrel, a dále trvale většinou clopidogrel. Před a po výkonu je podána jedna dávka antibiotika. Pacient je po výkonu většinou propuštěn následující den. Ultrazvukovou kontrolu provádíme za měsíc a 6 měsíců po uzávěru.