K AMBULANTNÍMU KATETRIZAČNÍMU ZÁKROKU

Co si vzít s sebou k ambulantnímu zákroku

Máme dlouholeté zkušenosti s ambulantním prováděním srdečních katetrizací a výkon lze tedy za určitých podmínek provést bez nutnosti hospitalizace. S možností nutnosti hospitalizace je však vždy potřeba počítat, ať už z důvodu technické náročnosti výkonu, možných komplikací během zákroku či např. nutnosti provedení dalších vyšetření za hospitalizace.

Před katetrizačním vyšetřením by měl být pacient alespoň 4 hodiny lačný, tzn. bez jídla, tekutiny popíjet může. V den vyšetření ráno se také užije veškerá pravidelně užívaná medikace, kromě léků léků na odvodnění (tzv. diuretika, např. furosemid) a na cukrovku, pokud takové léky užíváte. Je-li jedním z takových léků metformin (Siofor, Stadamet a jiné), je vhodné jej neužívat ani v den před plánovanou katetrizací. Léky ovlivňující funkci krevních destiček (např. Anopyrin, Godasal, Trombex) se nevysazují, naopak jejich pravidelné užívání je důležité pro možnost provedení případné koronární intervence.

Pokud užíváte warfarin či jiný lék ovlivňující krevní srážlivost, způsob jeho užívání v době před a po vyšetření vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. K vyšetření na stacionáři si sebou vezměte Vaši lékařskou dokumentaci a doporučení Vašeho lékaře.

Je nutné si sebou také přinést výsledky krevních odběrů (základní biochemické vyšetření, krevní obraz, parametry krevního srážení) ne starší než 3-4 týdny. Ty zpravidla zajišťuje praktický lékař nebo Váš ošetřující internista/kardiolog. V případě, že jste byl/a v poslední době hospitalizován/a, přineste si s sebou také propouštěcí zprávu z nemocnice. Dále je vhodné mít sebou také domácí obutí a další věci osobní potřeby pro případnou hospitalizaci. Pokud hospitalizace nebude nutná, budete po zákroku sledování na „stacionáři“, a to po dobu minimálně 4 hodin. Je možné si sebou vzít např. časopis, knihu či tablet, k dispozici je volně přístupný bezdrátový internet (wi-fi). Během Vašeho pobytu na stacionáři po zákroku Vám budou zdravotní sestřičky kontrolovat místo tepenného vstupu (většinou na pravém zápěstí) a před Vaším odchodem domů Vám ránu sterilně převážeme. Přestože se jedná o rutinně prováděné a bezpečné diagnostické/léčebné zákroky, jde o zákroky invazivní a pacient nemůže být ze stacionáře propuštěn samotný bez doprovodu člena rodiny či přátel. Nelze také cestovat běžnou hromadnou dopravou, doporučený je odvoz domů autem. Bez možnosti dohledu člena rodiny (či přátel) byste neměl být až do následujícího rána. Zároveň Vás před propuštěním požádáme, abyste ráno v den po vyšetření sejmuli sterilní krytí z místa vpichu po katetrizaci a následně nám na stacionář zatelefonovali a krátce nám sdělili svůj zdravotní stav.