KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR FORAMEN OVALE NEBO DEFEKTU SÍŇOVÉHO SEPTA

Katetrizační uzávěr foramen ovale nebo defektu síňového septa

Před indikací tohoto typu výkonu požadujeme ambulantní kontrolu v naší Ambulanci intervenční kardiologie, pověřený lékař dr Poloczek.

Na kontrolu si pacient přinese:

  • výsledek interního nebo kardiologického vyšetření (nebo hospitalizace, včetně Holter EKG a echokardiografie, optimálně jícnové)
  • neurologické vyšetření včetně průkazných zobrazovacích vyšetření (mozku a mozkových cév)
  • v případě foramen ovale apertum také hematologické vyšetření (v indikovaných případech) s vyšetřením na trombofilie

Pokud bude zákrok indikován, bude pacient objednán na výkon cestou stacionáře IKK. Někdy provádíme ještě pravostrannou katetrizaci s oxymetrií.

Principiálně jsou oba výkony velmi podobné a příprava před nimi je tedy shodná. Zákroky provádíme přes femorální žílu nejčastěji z pravého třísla. Prosíme požádejte pacienta o vyholení této krajiny. Jedná se o vyšetření s kontrastní látkou, viz Speciální příprava před vyšetřením kontrastní látkou - doporučení. Pacienti mimobrněnští přichází na výkon cestou stacionáře IKK den před výkonem po 12 hodině, pacienti s bydlištěm v Brně mohou přijít nalačno v den výkonu před 8 hodinou (po domluvě na ambulanci), ranní medikaci užijí kromě antidiabetik. Před výkonem bude provedeno transthorakální echokardiografické vyšetření, následně další v den propuštění. Očekávejte hospitalizaci 1-2 dny.

S sebou pacient přinese:

  • Kompletní lékařskou zprávu z naší ambulance
  • Výsledky odběrů biochemie (ionty, urea, kreatinin, jaterní testy, glykémie nutné, lipidogram s výhodou), krevního obrazu (ery, leuko, trombo, Hb) do 3 týdnů před výkonem. INR je nutné pouze u pacientů na antikoagulaci warfarinem do 3 dnů před výkonem, nutná hodnota pod 2,0.
  • U žen ve fertilním věku odběr HCG. Pacientovi den před výkonem zahajte užívání clopidogrelu 8tbl a kyseliny acetylsalicylové 400mg, dále po výkonu zpravidla pokračuje udržovací dávka 3 měsíce 1tbl denně oba léky, další 3 měsíce jen ASA 100mg denně. Prevence infekční endokarditidy je vyžadována 6 měsíců po výkonu.