ALKOHOLOVÁ SEPTÁLNÍ ABLACE

Alkoholová septální ablace

Indikací k provedení zákroku je onemocnění hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií, při kterém dochází k zesílení přepážky mezi pravou a levou srdeční komorou (mezikomorové septum). Následně dochází k omezení průtoku krve v levé srdeční komoře. Nejčastějšími příznaky jsou dušnost a srdeční arytmie. Cílem léčby je „zeštíhlení“ mezikomorového septa pomocí ucpání drobné tepénky (nebo více tepének – velikost těchto tepen je menší než 1 mm) v mezikomorové přepážce. Ucpáním tepénky (využívá se rychlé srážení krve po přímém podání alkoholu do dané tepny pomocí katétru) dochází k řízenému srdečnímu infarktu v malé části mezikomorové přepážky. Následně nedochází ke ztlušťování přepážky během srdečního stahu a postupně během měsíců vznikem jizvy se omezení průtoku v levé komoře dále zlepšuje.

Výkon se provádí s kontrolou pomocí ultrazvuku srdce s použitím kontrastu. Ultrazvuk je prováděn přes hrudník (transthorakální echo). Před výkonem jsou pacientovi podány léky tlumící bolest, léky na zklidnění a také na ředění krve. Výkon může být proveden cestou tepny na zápěstí (radiální přístup) nebo z třísla (femorální tepna). Do mezisíňové tepénky je s pomocí vodícího drátku zaveden dutý katétr, přes který se poté aplikuje alkohol. Rizikem výkonu je následná nutnost implantace srdečního kardiostimulátoru, velmi vzácně může dojít ke vzniku většího infarktu myokardu. Pacient je po výkonu sledován a hospitalizován na klinice několik dnů, nejprve na koronární jednotce a poté na standardním oddělení.