BALÓNKOVÁ VALVULOPLASTIKA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ

Příprava na balónkovou valvuloplastiku aortální chlopně

Tento ve většině případů akutní výkon je nutné konzultovat s naším vedoucím lékařem stran načasování a indikace. Před zvážením intervence je nutné provedení echokardiografie s nahrávkou na našem pracovišti nebo v nemocnici, kde je pacient hospitalizován/sledován a nejlépe odeslat přes systém PACs do FN Brno.

Samotný výkon je prováděn za hospitalizace po přeložení pacienta na naší kliniku po předchozí domluvě. Zákrok provádíme skrz femorální tepnu nejčastěji z pravého třísla, prosíme vyholte tuto krajinu před výkonem. Jedná se o vyšetření s kontrastní látkou, viz Speciální příprava před vyšetřením kontrastní látkou - doporučení. Požadujeme kompletní lékařskou překladovou zprávu vč. laboratoří, ECHO protokolu, současné medikace atd. Pokud je indikace antikoagulace, ta musí být vysazena. Není speciální antitrombotická nebo antiagregační příprava.