ANGINA PECTORIS

Angina pectoris

Angina pectoris je chronickou formou ICHS. Způsobuje ji zúžení koronární tepny aterosklerotickým plátem, který vzniká postupně a dlouhodobě.

Příznaky

Příznaky, které jsou obdobné jako při IM se objevují pouze při zvýšeném nároku myokardu na živiny – při větší fyzické námaze, po vydatnějším jídle, při přechodu z tepla do zimy. Po přerušení vyvolávající činnosti obtíže na rozdíl od IM do několika minut ustoupí, pomůže též užití nitroglycerinu.

Co dělat při podezření na anginu pectoris, diagnostika a léčba

Při příznacích anginy pectoris je třeba navštívit svého lékaře. Ten odebere anamnézu a provede nebo zajistí provedení vyšetření potřebných k potvrzení nebo vyloučení ICHS. K nim patří elektrokardiogram (EKG), EKG při zátěži (bicyklová ergometrie), ultrazvukové vyšetření srdce. Tato vyšetření doplní odběr krve ke stanovení ukazatelů poškození srdce (troponin), parametrů vnitřního prostředí, známek poškození dalších orgánů a hladiny cholesterolu. Vyšetřením, které definitivně potvrdí nebo vyvrátí přítomnost ICHS je pak selektivní koronarografie.