KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR FORAMEN OVALE

Foramen ovale apertum

Foramen ovale apertum (FOA) nebo-li patentní foramen ovale (PFO) je drobná komunikace, lidově „škvírka“ mezi tkáněmi pravé a levé srdeční síně, nejčastěji velikosti do 3-5 mm. U plodu, který získává kyslík přes placentu, obchází krev touto spojkou plíce. Po porodu se u přibližně 3 ze 4 dětí do 1 roku FOA samo uzavře. U zbylých (25% populace) zůstává otevřeno do dospělosti. Foramen ovale apertum nelze zjistit jednoduchým vyšetřením pomocí ultrazvuku. K jeho přesné diagnostice se používá jícnový ultrazvuk s použitím kontrastu. Většina FOA jsou němé, nedělají žádné potíže a během celého života se na tuto odchylku nepřijde (v Evropě není řazena ani mezi srdeční vady). Pokud jste byli odesláni k uzávěru FOA, pravděpodobně jste prodělali tzv. paradoxní embolizaci – tzn.,že krevní sraženina prošla z žilního systému do pravé síně přes FOA do systému tepenného, tedy levé síně, dále do srdečnice a ucpala (embolizovala) drobnou tepnu. Pokud je postiženou tepnou jedna z mozkových arterií, vzniká cévní mozková příhoda, při embolizaci do věnčité tepny vzniká infarkt myokardu apod. Pokud se nezjistí pravděpodobnější příčina této embolizace - u mozkové příhody to bývá kornatění (ateroskleróza) přívodných mozkových tepen nebo srdeční arytmie, je pacient indikován k uzávěru FOA.

Samotný výkon je prováděn za krátké hospitalizace, pacient přichází den před výkonem nebo ráno v den výkonu. Musí mít provedeny základní odběry krve, nasazeny léky proti srážení krve (kyselina acetylsalicylová a clopidogrel) a před výkonem je lačný od půlnoci. Tekutiny (voda, čaj) pije neomezeně, spíše doporučujeme pít tekutin více. Chronicky užívané léky nevysazuje s drobnými výjimkami jako je např. Warfarin. Před a po výkonu dostává pacient 2 dávky antibiotik do žíly, jako prevence infekční endokarditidy. Uzávěr se provádí tzv. okludérem, který tvoří dva disky zapletené z tenkých drátků spojených úzkým krčkem. Okludér je nejčastěji vyráběn z nitinolu (směs niklu a titanu) a je pokryt tenkou membránou. Samotný výkon se provádí z třísla, cestou femorální žíly, při vědomí a v lokální anestezii- tedy znecitlivěním kůže a podkoží v třísle. Drobný katétr, cévka, projde z třísla do pravé síně a přes FOA do síně levé, poté je po vodicím drátku vyměněn tento katétr za silnější (cca 3 mm široký) zaváděcí katétr. Jeho cestou je tlačen okludér do levé síně, po rozvinutí disku v levé síni je celý systém pod rentgenovou nebo ultrazvukovou kontrolou přitažen k mezisíňové přepážce a ze zaváděcího katétru je v pravé síně vytlačen druhý disk. Tenký krček mezi oběma disky je tedy umístěn přímo v kanálku FOA. Po zkoušce stability a kontrole správného umístění pomocí ultrazvuku nebo kontrastní látky je okludér uvolněn od zaváděcího vodiče. Veškeré materiál je poté vytažen, v těle zůstává pouze okludér uzavírající FOA. Po 3-6 měsících přeroste okludér nitrosrdeční výstelkou.

Pacientům obecně doporučujeme po výkonu první 3 měsíce užívat kyselinu acetylsalicylovou (Anopyrin, Godasal apod.) spolu s clopidogrelem (Trombex aj.) k prevenci vzniku sraženiny na okludéru. Další 3 měsíce užívá jen kyselinu acetylsalicylovou a poté i tento lék vysazuje, pokud není indikován z důvodu jiného onemocnění. Stejně tak je doporučena prevence infekční endokarditidy po dobu 6 měsíců po výkonu. Pokud je nutné v tomto období provést chirurgický zákrok, vč. např. vytržení zubu, dostane před a po tomto zákroku antibiotikum jako prevence proti vzniku zánětu srdeční nitroblány (endokarditida).

Po samotném uzávěru FOA je doporučen klidový režim v leže na zádech 8 hodin, následující den je pacient po ultrazvukové kontrole propuštěn domů. Ambulantní kontrolu provádíme za 6 měsíců vč. ultrazvuku. Po propuštění ještě doporučujeme se 2-3 dny vyhýbat nadměrné námaze – např. zvedání těžkých břemen, dále již žádná omezení pacient nemá.