PERZISTUJÍCÍ FORAMEN OVALE

Síňová přepážka mezi levou a pravou srdeční síní je tvořena dvěma listy. Před narozením je mezi listy štěrbina oválného tvaru, kterou proudí krev z pravé síně přímo do síně levé a následně do celého těla (Obr. 1). Po porodu dochází ke změně toku, krev z pravé síně začne proudit preferenčně do plic, kde se okysličí a následně se vrací do levé síně. V levé síni stoupá tlak a oba listy se k sobě pevně přitisknou a postupně srostou. U části populace (odhaduje se, že až u jedné třetiny) však ke srůstu nedojde a foramen ovale zůstává otevřeno, tedy patentní. Průtok krve přes PFO je velice malý a nevýznamný, pokud se ale kdekoliv v žilním řečišti vytvoří krevní sraženinka (trombus), může skr PFO projít a ucpat kteroukoliv tepnu v těle, tomuto jevu hovoříme paradoxní embolizace. Vzhledem k anatomii cévního systému bohužel trombus častokrát ucpe cévu na mozku a vzniká iktus neboli mrtvice.

Příznaky

Ačkoliv je PFO přítomno od narození, zůstává poměrně dlouho asymptomatické a prvním příznakem tak může být až zmíněný iktus, který se projeví např. poruchou řeči nebo pohybových schopností. Zvláště pak pokud se obdobné obtíže vyskytnou u mladších osob, je nutno na přítomnost PFO myslet. Další příznak, který se v souvislosti s PFO uvádí je migréna, jednoznačná souvislost, stejně tak efekt invazivní léčby je nadále předmětem výzkumu.

Diagnostika

Zlatým standardem diagnostiky PFO zůstává ultrazvukové vyšetření srdce, tedy echokardiografie. V některých případech je postačující vyšetření přes hrudní stěnu (transtorakální echokardiografie, TTE), častokrát je nutno doplnit vyšetření přes jícen (transesofageální echokardiogrofie, TEE). Při vyšetření podáváme do žíly kontrastní látku v podobě malých bublinek, přítomnost PFO se projeví průchodem bublinek z pravé síně do levé (Obr. 2).

Léčba

Účinnou léčbou je katetrizační uzávěr PFO pomocí speciálního okludéru.

Alternativou je medikamentózní léčba spočívající v podávání antiagregační (např. Aspirin, Trombex), lépe pak antikoagulační (např. Warfarin) terapie, která minimalizují riziko tvorby krevních sraženin. Velkou nevýhodou těchto preparátů je však riziko krvácivých komplikací.

Chirurgický uzávěr PFO se provádí převážně jako součást jiných operací srdce (např. výměna chlopně nebo aorto-koronární bypass).