BALÓNKOVÁ ANGIOPLASTIKA

Dle výsledku koronarografie katetrizující lékař v případě nálezu významného zúžení či uzávěru některé z tepen indikuje ošetření této věnčité (koronánární) tepny pomocí balonkové angioplastiky (v dnešní době zpravidla nazývané perkutánní koronární intervence - PCI). Obdobně jako při koronarografii je do ústí věnčité tepny zavedena vodící cévka (katetr) a tímto katetrem je do místa zúžení zaveden balonek, který je pod vysokým tlakem roztažen v místě zúžení a tepna opět zprůchodněna.

Takřka vždy je postižený úsek tepny "vyztužen" koronárním stentem. Jedná o tenkou kovovou trubičku, která je balonkem roztažena na původní velikost průsvitu tepny. Stěny stentu jsou tvořeny velmi jemnou kovou mřížkou, která je po určitém čase (v řádu měsíců) přirozeně překryta cévní výstelkou a stane se tak natrvalo součástí cévní stěny. V současné době používáme ve většině případů stenty pokryté lékem, který brání vytvoření opětovného zúžení v místě původního aterosklerotického postižení (tzv. lékový stent - DES). Nověji lze použít i zcela nový typ stentu, jehož stěna je tvořena přírodními materiály a který se po určitém čase vstřebá a nezůstává v tedy v cévní stěně natrvalo (tzv. bioresorbovatelný stent - BVS). Tento typ stentu se ale zdaleka nehodí pro všechny typy lézí a možnost jeho použití v konkrétním případě může posoudit pouze katetrizující lékař.

Léčebný zákrok (intervence) se provádí ve většině případů v rámci jednoho výkonu, bezprostředně po provedení koronarografie. Může se však stát, že bude intervence odložena tzv. "na druhou dobu", ať už z důvodu technické obtížnosti výkonu, potřeby jiného cévního přístupu (např. je nutné intervenci provést přes tříslo) nebo nutnosti úpravy medikace před zákrokem a podobně. Máme dlouholeté zkušenosti s ambulantním katetrizačním programem. U plánových vyšetření je při nekomplikovaném průběhu i po provedené angioplastice a přibližně 3-4 hodinové následné observaci na stacionáři možné propuštění domů. Některé typy zákroků však ambulantně provádět nelze a vyžadují minimálně jednodenní hospitalizaci. S touto možností je potřeba také počítat.