BYL MI PROVEDEN KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR (FOA, DSS)

Provedení katetrizačního uzávěru FOA a DSS

Po uzávěru foramen ovale apertur nebo defektu síňového septa jste propuštěni většinou den po výkonu. Dočasně musíte užívat léky na ředění krve většinou 6 měsíců po zákroku. První 3 měsíce užíváte 2 léky společně (kyselina acetylsalicylová(např. Anopyrin) spolu s clopidogrelem (např.Trombex) , další 3 měsíce samotnou kyselinu salicylovou. Po 6 měsících se u většiny pacientů tato léčba ukončuje. Cílem je prevence vzniku krevní sraženiny na instrumentáriu – okludéru. Po 6 měsících je okludér již překryt nesrážlivou tkání nitrosrdeční výstelky a proto mohou být léky vysazeny. Nevysazují se, pokud se užívají z jiné příčiny (např. stav po prodělaném infarktu myokardu).

Během 6 měsíců po provedení zákroku musíte také v případě nutnosti provedení jakéhokoli invazivního-chirurgického zákroku (vč. extrakce zubu) dostat před samotným zákrokem a několik hodin po zákroku antibiotikum k prevenci vzniku zánětu nitrokomorové výstelky (endokarditidy).

Po uzávěru přicházíte na kontrolu po 6 měsících, je proveden ultrazvuk srdce. Během prvních měsíců se mohou vyskytovat častěji srdeční arytmie (nejčastěji tzv. extrasystoly) pociťované jako nepravidelný tep. Do 3 měsíců tyto potíže většinou mizí. 1 až 2 dny po uzávěru se nedoporučuje podstupovat větší zátěž – nošení těžkých břemen atd., ale obecně po zákroku nemáte žádné zásadní omezení co se týče fyzické aktivity.