BYLO MI UZAVŘENO OUŠKO LEVÉ SÍNĚ

Uzavření ouška levé síně

Po uzávěru ouška levé síně bývá pacient propouštěn většinou den po zákroku. Dočasně musíte užívat léky na ředění krve většinou 6 měsíců po zákroku. První 3 měsíce užíváte 2 léky společně (kyselina acetylsalicylová(např. Anopyrin) spolu s clopidogrelem (např.Trombex) , dále se většinou pokračuje doživotní léčbou clopidogrelem nebo kyselinou acetylsalicylovou. Preventivní podání antibiotik před chirurgickými zákroky jako předcházení infekční endokarditidě je stejné jako po uzávěru FOA, defektu síňového septa – viz předchozí odstavec.

Kontrolní ultrazvuk přes hrudník je proveden za měsíc po výkonu, kontrolní jícnový ultrazvuk se provádí 6 měsíců po uzávěru. Pokud je podezření na klinickou příhodu spojenou s implantovaným okludérem, je jícnový ultrazvuk proveden ihned. Uzávěr ouška levé síně (stejně jako léky ředící krev a snižující riziko vzniku krevní sraženiny a následné cévní mozkové příhody) nezabraňují zcela vzniku další mozkové příhody, pouze velmi výrazně snižují možnost jejího opakování. Pacient proto musí být trvale sledován u svého kardiologa ev. neurologa.