SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE + RETROGRÁDNÍ LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE

 • Důsledné poučení pacienta o výkonu - proč jde na výkon, jaký bude mít přínos a jaká má rizika.
 • Poučit o 4 hodinovém lačnění, pít pacient může bez omezení! V případě, že je pacient objednán po 9. hodině dopolední, může i lehce brzy ráno posnídat. Svačinu s sebou.
 • Observace po výkonu je 4 hodiny na stacionáři (pokud není indikace následné hospitalizace).
 • Pacienta požádat o vyholení oblasti pravého třísla. 95% výkonů je v našem centru prováděno radiálním přístupem, nutnost konverze do třísla ale nevyloučíme.
 • Pacient po výkonu nesmí řídit, tedy je vhodné zajistit si odvoz jinou osobou (popřípadě sanitou).
 • Kompletní lékařskou zprávu + výsledky neinvazivního vyšetření (ECHO, zátěž, plicní vyšetření apod.) vydat pacientovi k výkonu.
 • Výsledky odběrů biochemie (ionty, urea, kreatinin, jaterní testy, glykémie nutné, lipidogram s výhodou), krevního obrazu (ery, leuko, trombo, Hb) do 3 týdnů před výkonem. INR je nutné pouze u pacientů na antikoagulaci warfarinem do 3 dnů před výkonem (blíže viz. Management antikoagulační terapie přes SKG/PCI - doporučení)
 • U žen ve fertilním věku odběr HCG
 • Ranní medikaci pacient užije jak zvykem kromě antidiabetik
 • Vždy připravte pacienta na možnost krátkodobé hospitalizace. Z bezpečnostních a organizačních důvodů není možné u všech pacientů zaručit časný odchod po vyšetření domů.
 • Antiagregace kyselinou acetylsalicylovou je vhodná u všech pacientů bez předchozí alergie 2-3dny před vyšetřením, ADP blokátor (clopidogrel apod) u akutních koronárních syndromů standardně, u elektivních pacientů s vysokou pravděpodobností následné intervence je předchozí zahájení s výhodou.
 • U rizikových pacientů oznámit problém při objednání a/nebo výkon provést za hospitalizace (pacienti s pokročilým srdečním selháváním, renální insuficiencí, imobilní apod)