VEDOUCÍ LEKÁŘ

MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI

MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI ukončil studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (dříve University J. E. Purkyně) v roce 1990 a nastoupil na Interní oddělení NsP Blansko do funkce sekundárního lékaře a poté i zástupce vedoucího JIP. Od r. 1993 dosud pracuje na Interní kardiologické klinice FN Brno a v r. 1994 spoluzaložil Program invazivní a intervenční kardiologie FN Brno, který od té doby vede. Od r. 2003 založil program strukturálních intervencí FN Brno u dospělých a později i u dětí. Je autorem nebo spoluautorem více než 90 publikací a 5 odborných knih a národním koordinátorem řady výzkumných projektů.

Od r. 2012 je členem Výboru České kardiologické společnosti, od r. 2000 Výboru PS Intervenční kardiologie České kardiologické společnosti (v letech 2006-2009 působil jako jeho předseda) a současným členem Výboru PS Akutní kardiologie. Pro období 2014-2016 je členem nejužšího vedení Evropské asociace PCI (EAPCI), od r. 2012 chairman evropské iniciativy EAPCI/EuroPCR, Stent for Life, člen American Heart Association, Fellow Evropské kardiologické společnosti (FESC) a Severoamerické intervenční společnosti (FSCAI). Je co-editorem časopisu Intervenční akutní kardiologie, členem redakční rady časopisů Cor et Vasa a Advances in Interventional Cardiology a recenzentem řady odborných časopisů včetně American Journal of Cardiology, European Journal of Cardiovascular Imaging, Eurointervention a PLoS One.