DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE

Dilatační kardiomyopatie

Podkladem dilatační kardiomyopatie je rozšíření (dilatace) srdečních oddílů, které se hůře stahují a nejsou schopny přečerpávat krev, která tak zůstává (městná) před postiženými srdečními oddíly. Při postižení levé komory krev městná v plicích - „voda na plicích“, při postižení komory pravé krev městná zejména v dolních končetinách a v břiše.

Možných příčin jejího vzniku je mnoho. Může se jednat o následek prodělaného zánětu myokardu, poruchu imunity se vznikem protilátek proti myokardu a jeho následným sebepoškozením nebo hrají roli vrozené predispozice. U některých nemocných může být onemocnění spouštěno nadměrnou konzumací alkoholu. Ve většině případů vyvolávající příčinu onemocnění nejsme schopni určit.

Příznaky

Hlavním příznakem dilatační kardiomyopatie je dušnost vznikající při městnání v plicích. Může být jak námahová, tak noční, která nemocného vzbudí a donutí ho posadit se a vydýchat. Dále se objevuje únava, nevýkonnost a otoky dolních končetin.

Diagnostika

Začíná odebráním anamnézy (pohovor s pacientem), provedení fyzikálního vyšetření, EKG, rentgenového snímku plic a odběr vzorku krve. Suverénní diagnostickou metodou je pak ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiografie), při kterém dilatované, selhávající srdce zobrazíme. Abychom mohli diagnózu dilatační kardiomyopatie definitivně stanovit, musíme vyloučit, že srdeční selhání není způsobeno aterosklerózou koronárních tepen - ischemickou chorobou srdeční. To zajistíme katetrizačním vyšetřením koronárních tepen.

Léčba

Důležitá jsou režimová opatření – racionální strava, omezení příjmu soli a přiměřená fyzická zátěž dle tolerance nemocného.

Součástí léčby je i pravidelné užívání léků – léků které srdce chrání (ACE inhibitory, antagonisté receptorů AT1 a betablokátory) a močopudných léků (diuretik), které zbavují tělo zadržované vody.

U nemocných s poruchou rytmu máme k dispozici kardiostimulátory a implantabilní kardiovertery – defibrilátory.

V některých případech je funkce srdce natolik špatná, že je nutné přistoupit k jeho transplantaci.