ALKOHOLOVÁ SEPTÁLNÍ ABLACE

Alkoholová septální ablace

Tento výkon je nutné konzultovat s naším vedoucím lékařem stran načasování a indikace. Před zvážením intervence je nutné provedení echokardiografie s nahrávkou na našem pracovišti.

Samotný výkon je prováděn za hospitalizace na naší klinice po předchozí domluvě. Zákrok provádíme přes radiální tepnu nebo z femorální tepny nejčastěji z pravého třísla. Prosíme požádejte pacienta o vyholení této krajiny. Jedná se o vyšetření s kontrastní látkou, viz Speciální příprava před vyšetřením kontrastní látkou - doporučení. Očekávejte hospitalizaci 3-7 dnů dle výsledků výkonu. Není speciální antitrombotická nebo antiagregační příprava.

S sebou si pacient přinese:

  • Kompletní lékařskou zprávu s výsledky ECHO vyšetření
  • Výsledky odběrů biochemie (ionty, urea, kreatinin, jaterní testy, glykémie nutné, lipidogram s výhodou), krevního obrazu (ery, leuko, trombo, Hb) a INR do 3 týdnů před výkonem.
  • U žen ve fertilním věku odběr HCG