BYL MI IMPLANTOVÁN STENT

Byl mi implantován stent

Po implantaci koronárního stentu by mělo dojít k vymizení či alespoň výraznému zmírnění vašich předchozích obtíží, které Vás přivedly na naše pracoviště. V následujícím období bude nutné užívat určité léky, které také ovlivňují dlouhodobý příznivý efekt provedené intervence. Některé z léků budete užívat jen po určitou dobu, jiné se užívají dlouhodobě. V časném období po implantaci stentu jsou nejdůležitější zejména léky ovlivňující funkci destiček, které brání vzniku krevní sraženiny v čerstvě implantovaném stentu. Standardem je dlouhodobé užívání 100 mg acetylsalicylové kyseliny denně spolu s druhým lékem s protidestičkovým účinkem, po plánované angioplastice nejčastěji clopidogrel, a to na dobu 3-12 měsíců dle typu implantovaného stentu.

Při implantaci stentu z důvodu akutního srdečního infarktu se clopidogrel v některých případech nahrazuje lékem zvaným prasugrel nebo ticagrelor. Neméně důležitými léky jsou tzv. statiny, které ovlivňují další progresi aterosklerózy a nutnost opakovaných intervencí. K dalším běžně užívaným lékovým skupinám patří např. betablokátory, které srdce chrání před nepříznivými vlivy jeho nedokrvení a snižuje riziko poruch srdečního rytmu. Zásadní vliv na další osud Vašich srdečních tepen má potom zejména aktivní ovlivňování všech hlavních rizikových faktorů. Většinu z nich jste schopní ovlivnit i sami (zanechání kouření, redukce hmotnosti, fyzicky aktivní životní styl, dietní opatření), některé pak ve spolupráci s Vaším ošetřujícím lékařem (kontrola a adekvátní léčba vysokého krevního tlaku, optimální kompenzace cukrovky a hladiny cholesterolu).