LÉKAŘI

MUDr. Petr Jeřábek

Absolvent Lékařské fakulty MU v Brně, pracuje na Interní kardiologické klinice FN Brno od jejího založení v roce 1989. Specializační atestace z vnitřního lékařství 1.st. a z kardiologie, funkční licence pro invazivní a intervenční kardiologii, od r. 1999 pracuje v nonstop režimu 24/7 v katetrizační laboratoři, zaměřuje se především na intervenční léčbu akutních forem ICHS.


MUDr. Otakar Boček

Po absolvování lékařské fakulty v Brně nastoupil v roce 1989 do Fakultní nemocnice Brno na rodící se interní kardiologickou kliniku, postupně získal atestaci z vnitřního lékařství I kardiologie, od roku 2001 je držitelem licence České lékařské komory pro provádění invazivních a intervenčních kardiologických výkonů. Specializuje se na oblast funkčního vyšetření koronárního řečiště.


MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D., FESC

Po absolvování Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2005 nastoupil na Interní kardiologickou kliniku Fakultní nemocnice v Brně (IKK FN Brno), kde pracuje dosud. V roce 2011 získal diplom o specializaci v oboru Kardiologie, následující rok obhájil disertační práci ve stejném oboru a obdržel titul Ph.D. Je držitelem funkčních licencí České lékařské komory pro výkony v invazivní a intervenční kardiologii. V intervenční kardiologii se specializuje na problematiku zobrazovacích metod. Je členem České kardiologické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Od roku 2018 Fellow Evropské kardiologické společnosti (FESC). Je také autorem či spoluautorem více než 20 publikací. Od roku 2019 působí jako vedoucí lékař Kardiovaskulárního simulačního centra IKK FN Brno.


MUDr. Roman Štípal, Ph.D.

Po absolvování Lékařské fakulty Univerzity Palackého v roce 2007 nastoupil na Interní kardiologickou kliniku FN Brno. V roce 2012 složil atestační zkoušku v oboru Kardiologie. V roce 2014 dokončil postgraduální studium na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v oboru Kardiologie a obhájil disertační práci na téma významu stanovení biomarkerů u akutního srdečního selhání. Od roku 2011 se věnuje invazivní a intervenční kardiologii.