LÉKAŘI

MUDr. Petr Jeřábek

Absolvent Lékařské fakulty MU v Brně, pracuje na Interní kardiologické klinice FN Brno od jejího založení v roce 1989. Specializační atestace z vnitřního lékařství 1.st. a z kardiologie, funkční licence pro invazivní a intervenční kardiologii, od r. 1999 pracuje v nonstop režimu 24/7 v katetrizační laboratoři, zaměřuje se především na intervenční léčbu akutních forem ICHS.


MUDr. Otakar Boček

Po absolvování lékařské fakulty v Brně nastoupil v roce 1989 do Fakultní nemocnice Brno na rodící se interní kardiologickou kliniku, postupně získal atestaci z vnitřního lékařství I kardiologie, od roku 2001 je držitelem licence České lékařské komory pro provádění invazivních a intervenčních kardiologických výkonů. Specializuje se na oblast funkčního vyšetření koronárního řečiště.


MUDr. Martin Poloczek

Ukončil studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně v roce 1998, poté nastoupil na Interní kardiologickou kliniku FN Brno, kde působí dodnes. V roce 2002 složil 1.stupeň atestace z vnitřního lékařství a v roce 2006 atestaci z kardiologie. Práci v oboru intervenční kardiologie se věnuje od roku 1999, od roku 2007 má funkční licenci pro Invazivní diagnostickou kardiologii a intervenční kardiologii. Dále se specializuje na nekoronární intervence – uzávěry defektů síňového septa, ouška levé síně apod. V současné době studuje postgraduální studium na LF MU na téma nekoronárních intervencí.

MUDr. Roman Miklík, Ph.D.

Po vystudování osmiletého všeobecného gymnázia zahájil studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde promoval v roce 2003 se ziskem titulu MUDr. Během studia absolvoval zahraniční stáže ve Spojených státech amerických a v brazilské Curitibě, úspěšně obhájil 2 studentské vědecké práce a mezi ročníky pracoval v letním smíšeném kempu v New Yorku (jako tenisový trenér). Po studiích nastoupil jako sekundární lékař na Interní kardiologickou kliniku FN Brno - Bohunice. V rámci postgraduálního vzdělávání postupně získal v roce 2009 kardiologickou atestaci, v roce 2011 obhájil disertační práci na téma "Registry akutního srdečního selhání" se ziskem titulu Ph.D. a v roce 2013 získal licenci k povolání intervenčního kardiologa. Je členem České i Evropské kardiologické společnosti, autorem nebo spoluautorem více jak 20 publikací, podílí se na grantových projektech a mnoha klinických studiích.

MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D.

Po absolvování Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2005 nastoupil na Interní kardiologickou kliniku Fakultní nemocnice v Brně, kdepracuje dosud. Roku 2011 získal diplom o specializaci v oboru Kardiologie, následující rok obhájil disertační práci ve stejném oboru a obdržel titul Ph.D. Je držitelem funkčních licencí České lékařské komory pro výkony v invazivní a intervenční kardiologii. V intervenční kardiologii se specializuje na problematiku zobrazovacích metod. Je České i Evropské kardiologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi, autorem či spoluautorem více než 20 publikací.


MUDr. Roman Štípal, Ph.D.

Po absolvování Lékařské fakulty Univerzity Palackého v roce 2007 nastoupil na Interní kardiologickou kliniku FN Brno. V roce 2012 složil atestační zkoušku v oboru Kardiologie. V roce 2014 dokončil postgraduální studium na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v oboru Kardiologie a obhájil disertační práci na téma významu stanovení biomarkerů u akutního srdečního selhání. Od roku 2011 se věnuje invazivní a intervenční kardiologii.