KE KATETRIZAČNÍMU ZÁKROKU PROVÁDĚNÉMU ZA HOSPITALIZACE

Co si vzít k hospitalizaci

Některé druhy koronárních intervencí a především nekoronární intervence (uzávěr defektu septa síní, uzávěr ouška levé síně atd.) nelze provádět ambulantně a je nutná minimálně jednodenní hospitalizace (dle typu zákroku případně delší).

Pokud je provedení výkonu plánováno na den přijetí, platí pro Vás stejná doporučení jako při ambulantním vyšetření cestou stacionáře. Pokud je případný zákrok plánován na následující den po přijetí, není potřeba přijít nalačno. Ostatní doporučení (nutnost mít sebou lékařskou zprávu, výsledky laboratorních odběrů, věci osobní potřeby atd.) jsou obdobná. Pokud užíváte léky ovlivňující krevní srážlivost (např. warfarin) či léky na cukrovku (zejména metformin), jejich užívání v době před katetrizačním zákrokem vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem, případně i telefonicky s námi.