KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR DEFEKTU SÍŇOVÉHO SEPTA

Defekt síňového septa

Defekt síňového septa je vrozená srdeční vada, která je odhalena náhodně pomocí ultrazvuku nebo při potížích pacienta. Pokud je defekt velký, většinou nad 15 mm nebo přes něj přešla krevní sraženina, způsobující např. mozkovou příhodu (viz. katetrizační uzávěr foramen ovale) je defekt indikován k uzávěru okludérem. Dříve byly defekty uzavírány chirurgicky pomocí záplaty, dnes většina defektů síňového septa (typ II) lze uzavřít pomocí katétrové techniky a okludéru.

Způsob provedení je stejný jako u uzávěru foramen ovale apertum, ke kontrole umístění okludéru však vždy používáme ultrazvuk (na našem pracovišti je to většinou nitrosrdeční ultrazvuk, jícnový ultrazvuk je použit jen výjimečně). K zavedení nitrosrdeční ultrazvukové sondy je nutný druhý vstup (vpich) v třísle a přes krátký katétr je poté zavedena sonda do pravé srdeční síně. Velikost okludéru je zvolena přesně podle naměřené velikosti defektu. Defekt se měří balónkem naplněným jodovým barvivem a rentgenového vyšetření.

Celý postup výkonu a doporučení stran režimu, léků atd. je stejný jako u uzávěru foramen ovale. Okludér pro uzávěry defektu síňového septa se odlišuje od okludéru pro FOA velikostí krčku – u FOA je krček tenký, u defektu je větší, odpovídající velikosti daného defektu. Nejčastějším rizikem resp. komplikací výkonu u uzávěru FOA nebo defektu síňového septa je vznik modřiny (hematomu) v třísle. Velmi vzácně může dojít k proniknutí katétru mezi srdce a osrdečník s rizikem tzv. srdeční tamponády. Řešením je nejčastěji odsátí krve, která se mezi srdce a osrdečník dostala. Vzácně také může dojít k uvolnění okludéru a jeho embolizací do tepenného nebo žilního systému. Řešením je tady buďto katetrizační vytažení přímo na katetrizačním sále nebo operační řešení s odstraněním okludéru a následnou chirurgickou záplatou defektu.