BALÓNKOVÁ ANGIOPLASTIKA BEZ STENTU NEBO S IMPLANTACÍ STENTU

Příprava před balonkovou angioplastikou

Příprava před koronární angioplastikou je víceméně shodná jako před koronarografií, také ve většině případů navazuje jako "ad hoc" procedura. Pokud se jedná o angioplastiku, která byla z nějakého důvodu odložena na druhou dobu, prosíme respektujte naše doporučení: