STRUKTURA VÝKONŮ

Na obou angiolinkách pracoviště invazivní a intervenční kardiologie Interní kardiologické kliniky se provádí nejen výkony za účelem stanovaní diagnozy a zjištění stupně závažnosti onemocnění srdce a srdečních cév, ale i léčebné výkony pozitivně ovlivňující životní prognózu a kvalitu života.

Diagnostické výkony

Selektivní koronarografie ( SKG )

Levostranná a pravostranná srdeční katetrizace a tonometrie

Levostranná a pravostranná ventrikulografie ( LVG, RVG )

Přehledná či selektivní angiografie včetně aortografie

Invazivní měření srdečního výdeje ( CO )

Intravaskulární ultrazvuk ( IVUS )

Intrakardiální ultrazvuk ( ICE )

Optická koherentní tomografie ( OCT )

Měření významnosti stenozy metodou frakční průtokové rezervy ( FFR )

Terapeutické výkony

Perkutánní koronární intervence ( PCI ) u pacientů se stabilní i akutní formou ischemické choroby srdeční (ICHS)

Implantace koronárního stentu

Rotační aterektomie

Uzávěr defektu síňové přepážky

Uzávěr levého ouška

Balonková valvuloplastika