JAKÉ SPEKTRUM VÝKONŮ NABÍZÍME?

Naše pracoviště Invazivní a intervenční kardiologie nabízí široké spektrum diagnostických a léčebných výkonů. Tyto zahrnují:

Diagnostická vyšetření

 • selektivní koronarografie + retrográdní levostranná ventrikulografie
 • pravostranná srdeční katetrizace (s/bez oxymetrie, měření srdečního výdeje)
 • vasodilatační testy (u pacientů s plicní hypertenzí)

V případě nutnosti upřesnění funkční významnosti a morfologie koronární léze u hraničních nálezů (intervenovat nebo neintervenovat, volba nejvhodnějšího postupu intervence) využíváme nejmodernější měřící a zobrazovací metody (indikuje intervenční kardiolog):

 • Frakční průtoková rezerva (FFR) a její novější varianta bez nutnosti podání adenosinu (iFR)
 • Optická koherenční tomografie (OCT)
 • Intravaskulární ultrazvuk (IVUS)
 • Spektroskopická analýza plátu (NIRS)

Koronární intervence

 • Balónková angioplastika bez stentu nebo s implantací stentu (POBA, PCI)
 • Alkoholová septální ablace (u obstrukční hypertrofické kardiomyopatie)

Nekoronární intervence

 • Katetrizační uzávěr foramen ovale
 • Katetrizační uzávěr defektu síňového septa
 • Katetrizační uzávěr ouška levé síně
 • Balonková valvuloplastika