PRODĚLAL JSEM INFARKT

Vaše srdce utrpělo srdeční infarkt

Jak je podrobněji popsáno v sekci „s jakou nemocí přicházím“, srdeční infarkt je způsoben uzávěrem či těsným zúžením věnčité tepny a má za následek odumření části srdeční svaloviny, čímž na srdci vzniká jizva. Proces hojení infarktové oblasti a vznik jizvy trvá přibližně šest týdnů. Tato zjizvená část srdečního svalu se dále nemůže podílet na stažlivosti srdečního svalu a celková čerpací funkce srdce proto může být nižší, než dosud. To se může projevit nižší fyzickou výkonností a subjektivně např. větším zadýcháváním při námaze. Tyto symptomy je však možné ovlivnit řadou léků a je proto potřeba důsledně užívat medikaci doporučenou Vaším ošetřujícím lékařem. Fyzickou výkonnost po prodělaném infarktu je možné udržet, případně i zvýšit časnou a nejlépe odborně vedenou kardiovaskulární rehabilitací, která je na naší klinice také poskytována v rámci ambulantního rehabilitačního programu.

Léčba akutního infarktu

Léčba akutního infarktu myokardu spočívá zejména v co nejčasnějším obnovení toku v uzavřené či zúžené věnčité tepně, tzv. revaskularizace. Toho je dosaženo v zásadě dvojím způsobem. Častějším z nich je akutně provedená balonková angioplastika s implantací stentu a po tomto zákroku pro Vás platí obdobná doporučení popsána zde. Také doporučená dlouhodobá medikace bude po infarktu myokardu obdobná, jako po implantaci stentu pro stabilní formy ischemické choroby srdeční. Druhým způsobem revaskularizace je přemostění postižených tepen pomocí aortokoronárního bypassu, prováděném na spolupracujícím kardiochirurgickém pracovišti. Obecná doporučení ohledně úpravy životosprávy a ovlivnění rizikových faktorů aterosklerózy jsou po infarktu myokardu samozřejmě ještě naléhavější, než při jiných srdečních onemocněních. Doporučená moderní léčba může významně snížit riziko budoucího opakování srdeční příhody, ale důsledná životospráva může mít sama o sobě ještě silnější vliv. Např. samotným zanecháním kouření po infarktu se riziko jeho opakování sníží až o 50%. Takový efekt na snížení rizika reinfarktu nemá samostatně žádná z běžně doporučovaných lékových skupin. Spolupráce při dodržování léčby a respektování doporučení Vašeho lékaře je tedy velice důležité, nicméně je potřeba také nezapomínat na to, co můžete pro sebe a své srdce udělat vy sami.

Průběh infarktu

Srdeční infarkt neprobíhá u všech pacientů stejně a jeho průběh, rozsah postižení srdečního svalu a následný dopad na srdeční funkci se může značně lišit. Mohou se vyskytnout také poruchy srdečního rytmu, které si vyžádají následnou implantaci kardiostimulátoru. Pokud byl rozsah infarktu velký a čerpací výkon srdce je oproti fyziologickým hodnotám významně snížen, může Vám být doporučeno také zavedení implantabilního kardioverteru-defibrilátoru, přístroje, který vaše srdce chrání před vznikem závažných srdečních arytmií. Prováděním těchto zákroků se zabývá podobor kardiologie - arytmologie.