PRAVOSTRANNÁ SRDEČNÍ KATETRIZACE (S/BEZ OXYMETRIE, MĚŘENÍ SRDEČNÍHO VÝDEJE)

Pravostranná srdeční katetrizace

Toto vyšetření provádíme přes femorální žílu nejčastěji z pravého třísla. Prosíme požádejte pacienta o vyholení této krajiny. Při vyšetření nepodáváme kontrastní látku, pokud není prováděno v kombinaci s elektivní koronarografií/angioplastikou (zde viz Příprava před koronarografií a balónkovou angioplastikou). Při objednání je nutné specifikovat, jaký rozsah vyšetření u pacienta požadujete:

  • zhodnocení tlakových poměrů v srdci (dx tonografie)
  • zhodnocení přítomnosti/významnosti zkratů (dx tonografie + oxymetrie)
  • stanovení vaskulární rezistence a srdečního výdeje (po předchozí konzultaci s lékařem angiosálu)

Pacient před výkonem 4 hodiny lační, ale je důležité, aby byla zajistěna normohydratace, tedy pije normálně. Také léky užije normálně kromě antidiabetik. S sebou si přinese svačinu, lékařskou zprávu a laboratorní výsledky základní biochemie a krevního obrazu, v případě užívání antikoagulancií hodnotu INR. Po výkonu je observace 2 hodiny na lůžku. Pacient si zajistí odvoz domů.