STANIČNÍ SESTRA

Jiřina Ječmínková

Ukončila studium na střední zdravotnické škole v Opavě absolutoriem v oboru Zdravotní sestra, během své praxe pracovala na odděleních pediatrie, chirurgie i interní medicíny. Na Pracovišti invazivní a intervenční kardiologie ve FN Brno pracuje již řadu let, od srpna 2013 pak na pozici staniční sestry.