Pozvánka na sympózium

Moderní trendy v kardiologii 2020

Kdy: 1. 12. 2020 od 9 hod

Kde: online na kardio.tv nebo na kanálu youtube

Akce je oceněna 6 kredity ČLK v rámci postgraduálního vzdělávání

Pozvánka na sympózium

Garance a účast na slavnostním zahájení

  • S. Křeček (ombudsman ČR)
  • J. Štěrba (ředitel FN Brno)
  • M. Repko (děkan LF MU)
  • O. Toman (IKK - zástupce pro LPP)
  • P. Kala (IKK - přednosta) Česká asociace intervenční kardiologie (ČAIK) Česká asociace srdečního rytmu (ČASR)

Hlavní organizátor a garant ČLK

  • P. Kala

Organizační a programový výbor

O. Toman, O. Boček, M. Poloczek, J. Pařenica, P. Jeřábek, J. Kaňovský, R. Štípal, M. Kozák, M. Radvan, A. Floriánová, M. Fiala, A. Kolářová, J. Ječmínková, L. Dostálová, R. Hubíková, Z. Weberová, I. Vičíková, L. Cehlár, H. Svobodová, M. Juračková, G. Mlčochová, H. Burianová, J. Zábranská, D. Pospíšil, G. E. Ryšavá, I. Ondroušková, B. Musilová

Program

(9.00 – 9.10)

Slavnostní zahájení


(9.10 – 9.30)

Up-to-date COVID-19 a kardiovaskulární systém

- roundtable diskuse a projekt CoSuBr

Moderují: P. Kala, P. Vysočanová, M. Radvan


(9.40 – 11.00)

Blok I – SRDEČNÍ SELHÁNÍ

„Kam se posouváme s pomocí mechanické srdeční podpory?“

Moderují: J. Pařenica, M. Poloczek, P. Němec (CKTCH Brno)

- Pacient s mimo-nemocniční zástavou při IM - kazuistika (M. Poloczek)
- ECMO – pacient s AIM a oběhovou zástavou – program IKK FNB (T. Ondrúš)
- Těžké rozhodnutí – ¨Když už asi ne?¨ (P. Pavlík, CKTCH)
- Kolik můžeme očekávat pacientů po oběhové zástavě v JmK? (J. Kubalová – ZZSJmK)
- LVAD – kdy už pacienta odeslat ke zvážení LVAD a centra a co může pacient očekávat po implantaci podpory (I. Pařenicová, CKTCH)
- Implantace LVAD z pohledu kardiochirurga (komentované video, kam kráčí vývoj?) (P. Němec)
- Diskuse – panel - Progrese srdečního selhání - co mohu jako ambulantní kardiologie udělat (přešetření, farmakologie)


(11.10 – 11.25)

„Live“ case 1: Přenos z katetrizační laboratoře – komplexní PCI (M. Poloczek a kol.)


(11.35 – 12.20)

Blok II – KARDIO-ONKOLOGIE

Moderují: M. Penka (OKH FN Brno), I. Kiss (MOU Brno) L. Elbl

- Onko-kardiologie: pohled onkologa (I. Kiss)
- Kardio-onkologie: pohled kardiologa (L. Elbl)
- Onko-kardiologie: pohled hematologa (M. Penka)
- Panel: M. Felšöci (IKK FNB), Z. Monhart (Znojmo), přednášející


(12.30 – 13.00)

Blok III – KAZUISTIKY NEJEN PRO KARDIO35

Moderují: P. Lokaj, T. Ondruš

- Prezentace: P. Vysočanová, E. Řiháčková, M. Nociar


(13.10 – 14.15)

Blok IV – ARYTMICKÁ BOUŘE

Moderují: M. Kozák, J. Vlašínová, O. Boček

- Epidemiologie arytmických bouří – rizikový profil pacienta (L. Křivan)
- Farmakologické ovlivnění arytmické bouře (T. Novotný)
- Nefarmakologické intervence u arytmické bouře (O. Toman)
- Katétrová ablace komorových arytmií – který substrát je nejlépe ovlivnitelný (M. Fiala)
- Racionální postup u arytmické bouře (M. Kozák)
- Spektrum přístupů k řešení arytmických bouří – data z FNB IKK (S. Lietava)
- Panelová diskuze (P. Vysočanová, M. Radvan), přednášející


(14.15 – 14.25)

„Live“ case 2: Přenos z implantačního arytmologického sálu (M. Sepši a kol.)


(14.35 – 15.15)

Blok V – SRDEČNÍ SELHÁNÍ A TELEMEDICÍNA

Moderují: P. Kala, M. Šišáková, V. Bulková

- Evropské a světové trendy (P. Kala)
- Organizace péče v ČR a aktuální doporučení (M. Šišáková)
- Role telemedicíny u CHSS (V. Bulková)
- Praktické zkušenosti ve FN Brno (M. Holická)
- Panel: Z. Monhart (Znojmo), Z. Klimsa (Jihlava), přednášející

J. Kaňovský – koordinace otázek online pomocí z aplikace Sli.do


(15.30)

Závěrečné slovo ...
... nashledanou v příštím roce na Moderních trendech 21.10.2021

SPONZOR

Nadační fond Zdravé srdce při IKK FN Brno