JAK PŘIPRAVIT PACIENTA PŘED VÝKONEM

Chcete-li se dozvědět více o přípravě pacienta před invazivním vyšetřením nebo intervenčním zákrokem, použijte jednotlivé odkazy: (hypertext níže v rámci stránky)

 • selektivní koronarografie + retrográdní levostranná ventrikulografie
 • balónková angioplastika bez stentu nebo s implantací stentu
 • pravostranná srdeční katetrizace (s/bez oxymetrie, měření srdečního výdeje)
 • vasodilatační testy
 • katetrizační uzávěr foramen ovale nebo defektu síňového septa
 • katetrizační uzávěr ouška levé síně
 • alkoholová septální ablace
 • balónková valvuloplastika aortální chlopně
Speciální přípravu před výkonem mohou vyžadovat pacienti:


 • s diabetem mellitem léčeným antidiabetiky nebo insulínem
 • s chronickou renální insuficiencí
 • s alergií na kontrastní látku nebo polyvalentní alergií - Speciální příprava před vyšetřením kontrastní látkou – doporučení
 • s indikací antikoagulační terapie - Management antikoagulační terapie přes SKG/PCI - doporučení